REPREZENTOWANIE PRZED ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

Jeżeli w Twojej firmie działają związki zawodowe Kancelaria może podjąć się prowadzenia z nimi w Twoim imieniu negocjacji w sprawach dotyczących m.in.:

  • ustalenia treści układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • zawarcia porozumienia
  • wprowadzenia zmian w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy
  • przeprowadzenia zwolnień grupowych

Kancelaria zapewnia doradztwo m.in:

  • w sprawach dotyczących sporów zbiorowych prowadzonych ze związkami zawodowymi
  • w sprawach związanych z wypowiadaniem lub rozwiązywaniem stosunków pracy pracownikom podlegającym szczególnej ochronie wynikającej z ustawy o związkach zawodowych
  • w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania ze związkami zawodowymi
Top