DORADZTWO

Usługa doradztwa z zakresu prawa pracy skierowana jest do obecnych, jak i byłych pracowników niezależnie
od podmiotu, na rzecz którego wykonują lub wykonywali pracę.

W ramach usługi doradztwa Kancelaria:

  • udziela porad prawnych z zakresu prawa pracy
  • podpowiada pracownikom jakie mogą podjąć działania w celu wyegzekwowania od pracodawcy swoich praw pracowniczych, w szczególności należności pieniężnych wynikających ze stosunku pracy
  • sporządza wnioski, wyjaśnienia, odwołania skierowane do pracodawcy
  • podejmuje się reprezentowania pracownika w sporze z pracodawcą
  • sporządza skargi do Państwowej Inspekcji Pracy celem wszczęcia postępowania kontrolnego
Top