DORADZTWO

Usługę doradztwa świadczymy:

  • w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy
  • na podstawie stałej umowy lub zlecenia jednorazowego
  • w formie dyżurów w siedzibie pracodawcy oraz poprzez kontakt telefoniczny
    i mailowy
  • w razie potrzeby w formie pisemnej opinii prawnej

W ramach usługi doradztwa Kancelaria przedstawia jak najszerszy wachlarz potencjalnych działań. Mając możliwość wyboru jednego spośród kilku rozwiązań Kancelaria zarekomenduje optymalny dla Twojej firmy sposób działania.

Top