OPTYMALIZACJA CZASU PRACY I WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

Zła organizacja czasu pracy w Twojej firmie może generować dodatkowe, stałe i niepotrzebne zwiększenia wynagrodzeń pracowników.

Usługa optymalizacji czasu pracy, którą świadczy Kancelaria może przynieść Twojej firmie w tym zakresie oszczędności finansowe.

W ramach usługi optymalizacji czasu pracy i wynagrodzeń pracowników Kancelaria:

  • zapoznaje się ze specyfiką firmy, w tym w szczególności z rodzajem prowadzonej działalności i strukturą zatrudnienia
  • analizuje przyjęte w firmie rozwiązania i dokonuje ich oceny w odniesieniu do jej potrzeb i zgodności z przepisami prawa pracy
  • sprawdza prawidłowość planowania, rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy
  • wskazuje przyczyny, które negatywnie wpływają na organizację czasu pracy i niepotrzebnie zwiększają wynagrodzenia pracowników
  • rekomenduje wprowadzenie rozwiązań, które mają na celu usprawnienie organizacji czasu pracy i optymalizację wynagrodzeń pracowników
  • dokonuje stosownych zmian w przepisach wewnątrzzakładowych
  • przeprowadza szkolenie kadry kierowniczej w zakresie związanym z wprowadzonymi zmianami
Top