SZKOLENIA

Szkolenia z zakresu prawa pracy kierujemy do:

 • kadry zarządzającej, w tym członków zarządu
 • dyrektorów personalnych
 • pracowników działów kadr, księgowości i działów socjalnych
 • przedstawicieli związków zawodowych

Szkolenia prowadzimy w formie nie tylko wykładu, ale w także w formie dyskusji – pytań i odpowiedzi. Omawiamy różne przypadki z „życia wzięte” pokazujące praktyczne zastosowanie przepisów.

W trakcie szkoleń prezentujemy stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Stałe tematy szkoleń:

 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
 • czas pracy
 • dyscyplina pracy (kary porządkowe)
 • naliczanie wynagrodzeń
 • urlopy wypoczynkowe
 • uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • mobbing i dyskryminacja w zatrudnieniu
 • dokumentacja pracownicza
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • zwolnienia grupowe
 • podróże służbowe
 • współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi
 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika – kontrola PIP

Poza stałymi tematami szkoleń prowadzimy również szkolenia dotyczące bieżących zmian w przepisach prawa pracy.

Szkolenia w formie otwartej i zamkniętej prowadzimy w Warszawie, Lublinie, jak również w innych miastach na terenie kraju.

Top